وبلاگ مبشر مصبح نوشت:

این روزها ، بوی
فراموشی می آید
و وضعیتزرد است
و کس نمی داند که عزت،
چه بهایی داده است،
که رهایی زاده است
خیلی نامــردیم
راه را گم کــردیم
آتش سرد شدیم
از وفا طرد شدیم
معدن درد شدیم
یادمان رفت که خرج تو و من گشته شهید
 
خدا وکیلی ماها خیلی بیخیال شدیم .
 
شاید اگه تو خیابون هم باهاشون روبه رو شیم
 
بی تفاوت از کنارشون بگذریم
 
یادمون رفته که یه روزی خط شکن بودن
 
اگه الان شکسته وتنها شدن
 
بدون یار ویاور
 
البته یاورشون دست بریده ی حضرت عباسه
 
فقط باید بگیم :
 
شرمنده تونیم
 
مارو حلال کنید  
--------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------
مانده ام این چند قطره اشک چقدر وزن دارند که بعد
ریختن شان، این قدر سبک می شوم …
 
یا خالق العبرات …
 
التماس دعا
یاعلی مددی..